NGF verzekering

Allereerst nog de beste wensen voor 2024!

Dat het een mooi, gezond en sportief jaar mag worden.

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om u hierbij te wijzen op de mogelijkheid om via de NGF een contributieverzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt bij langdurige ziekte of blessures voor een deel of zelfs volledig uw contributie.
Met de NGF-contributieverzekering kun je dat risico afdekken. Je kunt direct en eenvoudig je verzekering afsluiten (vanaf € 1,- per maand) via deze link.

Het niet afsluiten van deze verzekering betekent dat bij een ziekte of blessures geen beroep meer gedaan kan worden bij ons om voor een bepaalde tijd het abonnement te schorsen.