Greenkeeping

Ook dit jaar is het weer noodzakelijk om de nodige onderhoudswerk-zaamheden te verrichten. Een van de punten waar we dit jaar veel aandacht aan willen besteden is het prikken van de greens en dan met name, prikken met holle pennen.

Prikken met holle pennen is er voornamelijk op gericht om de viltlaag van de greens onder  controle te houden. Vilt is een organische laagje dat bestaat uit dode en levende wortels, stengels en bladresten, kort samengevat: plantenresten. Dit viltlaagje mag in feite niet dikker worden dan zo’n 1,5 a 2 cm. Wordt dit wel dikker, dan belemmert dit onder andere de water doorlatendheid. De toplaag van een green blijft dus langer vochtig. Dit veroorzaakt ziektes, straatgras en het bekende mos. In de zomer zorgt een te dikke viltlaag juist sneller voor droogte schade.

Omdat de greens schraal (90% zand en 10% heidecompost) en zuur (PH van rond de 5) zijn opgebouwd, is er een gebrek aan bodemleven. Hierdoor zijn er dus weinig bacteriën die het vilt kunnen afbreken en omzetten in organisch materiaal. 

Het is dus van groot belang dat dit machinaal wordt gedaan. De machine haalt als het ware kleine plugjes vilt eruit. Hierdoor ontstaan er gaatjes in de green. Vervolgens wordt er mengsel van zand en heidecompost over gestrooid en eventueel graszaad. Dit alles laten we dan drogen door de zon, waarna het in de gaatjes gesleept wordt.

Na deze werkzaamheden zijn de greens een tijdje wat minder van kwaliteit. We proberen het dan ook zo in te plannen dat spelers er zo min mogelijk last van hebben. Mocht er een wedstrijd zijn dan wordt het, of ver genoeg van te voren gedaan of net na de wedstrijd.  Met het prikken van de negen holes op de baan zijn we zo’n dag bezig en met de putting green een halve dag.  Het opbrengen en inslepen van het zand duurt ongeveer een dag. De planning voor dit jaar is dat we 4 keer gaan prikken met holle pennen in de periode van maart t/m oktober. Voor het behoud van goede greens is het echt noodzakelijk dat er dit soort onderhoud aan de greens wordt gepleegd.

Wij hopen u hierbij genoeg informatie te hebben gegeven, zodat u beter begrijpt waarom we dit onderhoud aan de greens plegen. Voor eventuele vragen kunt u ons altijd aanspreken op de baan.

Met vriendelijke groet,

De greenkeepers