Regels (Local rules)

Golf gedragsregels


1. U dient zich te houden aan de etiquette en regels zoals omschreven in de golfregels van de R&A/NGF en eventuele aanvullende (lokale) regels van Golfclub Putten.


2. U dient zich in het clubhuis te melden voordat u de 9-holes baan gaat spelen.


3. U dient in de baan:

 • met eigen ballen te spelen, dus niet met drivingrange ballen
 • van de (kunstgras-)afslagplaatsen af te slaan
 • plaggen terug te plaatsen
 • pitchmarks te herstellen
 • bunkers aan te harken
 • snellere spelers door te laten bij langzaam spel


4. U dient op de puttinggreen:

 • met eigen ballen te spelen, dus niet met drivingrange ballen
 • pitchmarks te herstellen 


5. U dient op de driving range en overige oefenfaciliteiten:

 • plaggen terug te plaatsen, bunkers aan te harken en pitchmarks te herstellen
 • geen mede-gebruiker in gevaar te brengen
 • geen driving range ballen van het gras van de driving range te pakken
 • geen drivingrange ballen mee te nemen, dit wordt aangemerkt als diefstal
 • de aanvullende regels op de aanwijzingsbordjes op te volgen


6. In de baan bent u verplicht uw clubs in een daarvoor bestemde tas mee te nemen. Per speler één tas.

 

7. Het dragen van joggingkleding, te korte broeken of gelijkwaardige kleding is niet toegestaan.

 

8. Het dragen van golfschoenen of schoenen met een duidelijk profiel, zoals een sportschoen, is verplicht. Schoenen met een hak zijn niet toegestaan op de 9-holes golfbaan, puttinggreen en/of drivingrange.

 

9. Golfclub Putten is gerechtigd u van de baan te verwijderen bij incorrect gedrag en bij zowel verbaal als fysiek geweld.

10. Baanpersoneel heeft altijd voorrang.

 

U dient de aanwijzingen, geboden en/of verboden van de medewerkers van Golfclub Putten en de Marshalls strikt op te volgen. De medewerkers en Marshalls van Golfclub Putten hebben het recht u te controleren op speelgerechtigheid. Er kunnen aanvullende regels gelden, deze zullen dan separaat kenbaar worden gemaakt.